» Hem

Välkommen till businessmastering™

businessmastering™ metodik handlar om både verktyg och metoder med syftet att utveckla samarbeten och individer. Appraisal Manager är ett verktyg som ger struktur till kvalitativa utvecklingssamtal. Appraisal Manager säkerställer att överenskomna aktiviteter mellan ledare och medarbetare följs upp. Goal Manager är ett verktyg som ger struktur och stöd för självledning, personlig utveckling, målmedvetenhet och måluppfyllnad. Ta kontakt med Brikke AB (www.brikke.se) om ni har några frågor.

«Ledarskap är att underlätta för andra att ta aktivt ansvar för egna resultat och aktivt ansvar för sin egen utveckling - ledarskap är att utmana, utveckla, följa upp.»
- Rune Semundseth, businessmastering.no

«If you don't design your own life plan, chances are you'll fall into someone else's plan. And guess what they have planned for you? Not much.»
- Jim Rohn

Testimonial: This is a wonderful yet simple interactive online tool, which vibrantly brings to life the familiar 'Wheel of Life' or 'Wheel of Work'. The mastery and visualization within the masterboard provide Coaches and NLP Professionals with an invaluable additional resource for both themselves and their clients."
Karen Moxom, Association NLP International

More testimonials:

Ukeavisen Ledelse sin reportasje om kundecasen Miele

Gjennom businessmastering-prosessen ser vi at arbeidet med medarbeidersamtalene har økt betydelig i kvalitet. Før var det et pliktløp, nå mener vi noe med det. Både ledere og medarbeidere har nå en høyere lyst og forventning til samtalen enn tidligere, og vi har en mer strukturert tilnærming til de viktigste temaene.

Vi opplever at medarbeiderne har blitt mer ansvarliggjort i.f.t. sin egen utvikling.

businessmastering er en ypperlig plattform for utvikling og vekst og har gitt bedre dialog, en høyere etterrettelighet og økt felles problemløsning.

Les mer her

Siv Sollie, HR-sjef Tele2

For oss som er opptatt av å ta ut eget potensial, er businessmastering et funn. Ved å kombinere gode øvelser (trening) og verktøy gis verdifull støtte og struktur til coaching og måloppnåelse. businessmastering konsept (verktøy og metoder) bidrar signifikant når du ønsker å implementere selvledelse i din virksomhet.
- Liv Arnesen, polfarer, foredragsholder og forfatter".

Testimonials:
"businessmastering er svært kraftfullt. Kombinasjonen av effektive verktøy og de metoder vi har funnet frem til sammen med Rune Semundseth gir oss virkelig valuta for pengene. Vi har fått selvledelse til å fungere i praksis! Vi har blitt betydelig flinkere til å sette mål og dele dem. Vi hjelper hverandre til suksess. Vi har nå en betydelig bedre struktur i mål- og utviklings-prosessene og medarbeider-samtalene blir nå fulgt opp grundig. Vi ser og utvikler våre medarbeidere på en bedre måte enn før!
- Arne Sletholt, Adm.dir. Edda Distribusjon

PRISER:

Pris är NOK 750,- pr. modul, eller NOK 1250,- för båda Appraisal Manager och Goal Manager/Activity Manager.

Testimonials:
Read what John Assaraf in OneCoach says about our tools:
"Businessmastering enables you to visualize what you like to have, be or do in life! This is the best method I know for harnessing the power of your subconscious mind, and this tool makes it very easy! Businessmastering is a powerful tool for achieving all your goals and I applaud the possibility of sharing your goals as well as celebrating your achieved goals in the “Hall of Achievements”! Log in now, and start the inspiring process of improving your life - today!"

- John Assaraf, Entrepreneur and Business Owner, OneCoach".

businessmastering™ © 2016. Updated 2012-01-17 14:44:01